Yazar: Enes Yılmaz

Muhasebe ve Önemi

Ekonomi ticari ilişkiler zinciridir; ticari ilişkiler ise dürüstlük ve güven değerlerine dayanır. Nitekim dürüst resim ilkesi bu ilişkiler zincirini bu değerlere dayanarak kurgulayan Türk Ticaret Kanunu’nun emredici bir hükmüdür. Dürüst resim ilkesi, finansal tablolarda şirketlerin varlık ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bir biçimde yansıtmasını zorunlu kılar. Böylece şirket ile ticari ilişki kuranların veya kuracakların şirketin finansal durumunu gerçeğe uygun şekilde görmeleri ve kararlarını bu bilgiye göre almaları sağlanmış olur. Gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgiler ise muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ile mümkündür.

Sermaye Piyasası ve Borsa

Uzun yıllar SPK’da uzman olarak görev yapmış 2 yazarın ürünü olan bu kitabın, sermaye piyasalarının Türkiye’deki serencamını anlatan en nitelikli birkaç eserden biri olduğunu söylemek abartı olmaz diye düşünüyorum. Kitapta, yazarlarınn uygulamanın içinden gelen insanlar olmasının farkı hemen göze çarpıyor. İlk olarak bu noktayla ilgili kanaatlerimi ifade etmek istiyorum.

Hukukçular için Kamuda Kariyer İmkanları

Hukuk fakültesine girmeden önce de öğrenciliğimiz süresince de birçok kez duymuşuzdur; hukuk altın bileziktir, hukukçuya her yerde ihtiyaç -ve dolayısıyla iş imkânı- vardır, vesaire. Doğrusunu söylemek gerekirse, belki bazı noktalarda toplumun geri kalanı tarafından ‘formalite icabı’ olarak telakki edilse bile, hukukçuların hayatın her alanında varlık gösterebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu varlık bir danışılan olmak, idareci olmak veya entelektüel bir konuda fikir beyan etmek şeklinde tezahür edebildiği gibi, en başta mesleki bakımdan da ortaya çıkabilmektedir.