Category: Blog

Muhasebe ve Önemi

Ekonomi ticari ilişkiler zinciridir; ticari ilişkiler ise dürüstlük ve güven değerlerine dayanır. Nitekim dürüst resim ilkesi bu ilişkiler zincirini bu değerlere dayanarak kurgulayan Türk Ticaret Kanunu’nun emredici bir hükmüdür. Dürüst resim ilkesi, finansal tablolarda şirketlerin varlık ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bir biçimde yansıtmasını zorunlu kılar. Böylece …

Continue reading

Yönetim Kurulu Üyeleri için Finans

Sermaye Piyasası ve Borsa

Uzun yıllar SPK’da uzman olarak görev yapmış 2 yazarın ürünü olan bu kitabın, sermaye piyasalarının Türkiye’deki serencamını anlatan en nitelikli birkaç eserden biri olduğunu söylemek abartı olmaz diye düşünüyorum. Kitapta, yazarlarınn uygulamanın içinden gelen insanlar olmasının farkı hemen göze çarpıyor. İlk olarak bu noktayla ilgili kanaatlerimi ifade etmek istiyorum.

Hukukçular için Kamuda Kariyer İmkanları

Hukuk fakültesine girmeden önce de öğrenciliğimiz süresince de birçok kez duymuşuzdur; hukuk altın bileziktir, hukukçuya her yerde ihtiyaç -ve dolayısıyla iş imkânı- vardır, vesaire. Doğrusunu söylemek gerekirse, belki bazı noktalarda toplumun geri kalanı tarafından ‘formalite icabı’ olarak telakki edilse bile, hukukçuların hayatın her alanında varlık gösterebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu varlık bir danışılan olmak, idareci olmak …

Continue reading