Literatür

Bir hukuk ve ekonomi literatürü oluşturma amacı taşıyan bu sayfa, konuyla ilgili literatürün tamamına yer verdiği iddiasında değildir. Zamanla gelişerek konuyla ilgili bibliyografyaya bir katkı olması amaçlanmaktadır.

Kitaplar

Makaleler

Dergiler

  • Mali Hukuk Dergisi