Author's posts

Hukukçular için Kamuda Kariyer İmkanları – Enes Yılmaz

Hukuk fakültesine girmeden önce de öğrenciliğimiz süresince de birçok kez duymuşuzdur; hukuk altın bileziktir, hukukçuya her yerde ihtiyaç -ve dolayısıyla iş imkânı- vardır, vesaire. Doğrusunu söylemek gerekirse, belki bazı noktalarda toplumun geri kalanı tarafından ‘formalite icabı’ olarak telakki edilse bile, hukukçuların hayatın her alanında varlık gösterebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu varlık bir danışılan olmak, idareci olmak …

Continue reading

Muhasebe ve Önemi – Enes Yılmaz

Ekonomi ticari ilişkiler zinciridir; ticari ilişkiler ise dürüstlük ve güven değerlerine dayanır. Nitekim dürüst resim ilkesi bu ilişkiler zincirini bu değerlere dayanarak kurgulayan Türk Ticaret Kanunu’nun emredici bir hükmüdür. Dürüst resim ilkesi, finansal tablolarda şirketlerin varlık ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bir biçimde yansıtmasını zorunlu kılar. Böylece …

Continue reading