Muhasebe ve Önemi – Enes Yılmaz

Ekonomi ticari ilişkiler zinciridir; ticari ilişkiler ise dürüstlük ve güven değerlerine dayanır. Nitekim dürüst resim ilkesi bu ilişkiler zincirini bu değerlere dayanarak kurgulayan Türk Ticaret Kanunu’nun emredici bir hükmüdür. Dürüst resim ilkesi, finansal tablolarda şirketlerin varlık ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bir biçimde yansıtmasını zorunlu kılar. Böylece şirket ile ticari ilişki kuranların veya kuracakların şirketin finansal durumunu gerçeğe uygun şekilde görmeleri ve kararlarını bu bilgiye göre almaları sağlanmış olur. Gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgiler ise muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ile mümkündür.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.